Kolej Transsyberyjska

wiza.info

wizy + zaproszeniaObwód Kaliningradzki

Podróżując do Obwodu Kaliningradzkiego, podobnie jak w wypadku podróży do głównej części Rosji, konieczne jest posiadanie ważnej wizy. Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego wydawana jest zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do pozostałej części Federacji Rosyjskiej.

Uwaga - przy podróży drogą lądową pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a główną częścią Rosji konieczne jest posiadanie dwukrotnej lub wielokrotnej wizy do Rosji. W wypadku lotu samolotem z Kaliningradu do Moskwy lub innego rosyjskiego miasta wystarczająca jest zwykle wiza jednokrotna, gdyż nie opuszcza się wówczas terytorium Rosji (więcej informacji o tranzycie lotniskowym).

Uwaga - w wypadku posiadania wizy jednokrotnej do Rosji opuszczając terytorium Obwodu Kaliningradzkiego drogą lądową, wiza ta traci ważność i nie można wjechać ponownie na terytorium Rosji.


__^

XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1