Kolej Transsyberyjska

wiza.info

wizy + zaproszeniaOpłaty konsularne i okresy oczekiwania na wizy

Opłata konsularna to opłata za wystawienie wizy w ambasadzie / konsulacie.
Opłaty konsularne wynoszą obecnie:

ROSJA

*** UWAGA *** Z dniem 9 lipca 2012 konsulat rosyjski w Warszawie przekazał zadania związane z przyjmowaniem dokumentów wizowych firmie stacjonującej przy konsulacie. Pozostałe konsulaty przekażą te zadania na dniach lub już przekazały. W związku z tym wprowadzona została dodatkowa opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego w wysokości 25 euro od osoby. Tym samym opłata konsularna wynosi obecnie 35 euro + 25 euro = 60 euro od osoby.

Opłaty konsularne są niezależnie od rodzaju wizy:

 • 60 EUR płatne w złotówkach (tryb zwykły = 5 dni roboczych)
 • 100 EUR płatne w złotówkach (tryb przyspieszony = 2 dni robocze)

BIAŁORUŚ

wiza tranzytowa jednokrotna = przejazd w jedną stronę:

 • 10 EUR (tryb zwykły = 3 dni robocze)
 • 35 EUR (tryb przyspieszony = 1 dzień roboczy)

wiza tranzytowa dwukrotna = przejazd w obie strony:

 • 15 EUR (tryb zwykły = 3 dni robocze)
 • 40 EUR (tryb przyspieszony = 1 dzień roboczy)

MONGOLIA

wiza tranzytowa (tryb zwykły = około 10 dni):

 • 40 EUR (wiza jednokrotna = przejazd w jedną stronę)
 • 50 EUR (wiza dwukrotna = przejazd w obie strony)

wiza turystyczna (tryb zwykły = około 10 dni):

 • 60 EUR (wiza jednokrotna = przejazd w jedną stronę)
 • 70 EUR (wiza dwukrotna = przejazd w obie strony)

CHINY

 • niezależnie od rodzaju wizy: 260 PLN (tryb zwykły = 6 dni roboczych)
 • niezależnie od rodzaju wizy: 370 PLN (tryb ekspresowy = 4 dni robocze)

Uwaga! Każda wiza jest wystawiana w oddzielnym konsulacie/ambasadzie, dlatego w wypadku ubiegania się o kilka wiz, należy zaplanować więcej czasu: sumę wszystkich okresów rozpatrywania podań w każdym z konsulatów. Dzień złożenia wniosku nie jest wliczany w okres oczekiwania na wizę.

W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi. Za sprostowanie błędów w wizie wynikających nie z winy konsulatu pobierana jest dodatkowa opłata.

Informujemy, że opłaty konsularne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia ze strony danej ambasady/konsulatu.

/p

__^

XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1