Kolej Transsyberyjska

wiza.info

SPECJALIZACJA: WIZY NA PRZEJAZDY KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄVouchery i zaproszenia do Rosji

Do uzyskania wizy do Rosji wymagany jest voucher turystyczny lub (w wypadku pobytów dłuższych niż 30 dni) zaproszenie biznesowe. Mogą je Pąństwo zamówić u nas wypełniając odpowiedni formularz.

Jeżeli planują Państwo pobyt w Rosji przekraczający 30 dni, jest możliwość dłuższego wyjazdu turystycznego z wizą biznesową.


__^

XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1