Kolej Transsyberyjska

wiza.info

wizy + zaproszeniaWiza do Uzbekistanu

Wymagane dokumenty

Konsulat Uzbekistanu wymaga okazania następujących dokumentów:

Paszport

Paszport musi zostać dostarczony do ambasady/konsulatu w oryginale. Polecamy sprawdzenie paszportu/ów - na każdą z wiz potrzebna jest jedna pusta strona (bez stempli i innych wpisów urzędowych). Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wpisanej w podaniu o wizę jako data wyjazdu z danego kraju.

Wniosek wizowy

Każda osoba wypełnia jeden wniosek wizowy. Wniosek musi być wypełniony czytelnie (ręcznie lub na komputerze), własnoręcznie podpisany i dostarczony w oryginale w dwóch egzemplarzach.

Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu jednego z rodziców, wówczas nie należy wypełniać dla dziecka oddzielnego wniosku, wystarczy do wniosku rodzica dołączyć zdjęcie dziecka i wpisać dziecko w odpowiednią rubrykę we wniosku. Jeżeli dziecko posiada własny paszport, należy także dla niego przedstawić osobno wypełniony wniosek. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, wniosek podpisuje jedno z rodziców.

Uzbekistan - wniosek wizowy - dokument doc

Zdjęcie paszportowe

Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być biometryczne. Jeżeli paszport został dawno wystawiony (więcej niż 4 lata temu), należy dołączyć nowe, inne zdjęcie niż w paszporcie.

Fotografia powinna spełniać następujące kryteria:

 • rozmiar 3,5 x 4,5 cm, kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
 • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami
 • twarz nie może być przesłonięta włosami.

Voucher turystyczny do Uzbekistanu (LOI - Letter of Invitation)

Voucher turystyczny stanowi podstawę ubiegania się o wizę turystyczną do Uzbekistanu. Jest to umowa świadczenia usług turystycznych. Voucher może zostać wystawiony tylko i wyłącznie przez uzbeckie organizacje turystyczne i wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Wydział Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Uzbekistanu.

Vouchery możemy zaoferować w następujących cenach:

 • 70 USD do 7 dni pobytu
 • 85 USD do 15 dni pobytu
 • 115 USD do 30 dni pobytu

Uwaga! Okres oczekiwania na voucher wynosi około 2 tygodnie (maksymalnie 15 dni). Prosimy o odpowiednio wczesne ubieganie się o voucher, uwzględniając czas oczekiwania na niego oraz długość procesu wizowego.

W celu wystawienia vouchera prosimy o przysłanie nam kopii/skanów następujących dokumentów:

 1. pierwsza strona paszportu (ze zdjęciem)
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu
 3. wypełniony kwetionariusz osobowy

Klienci zamawiający pakiety wycieczkowe otrzymują wymagane zaproszenie w cenie wycieczki.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Karta pobytu

Cudzoziemcy (osoby wykazujące się paszportem innym niż polski) muszą w każdym przypadku dodatkowo przedstawić kopię karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce.

Informujemy jednocześnie, że wymagania dotyczące wymaganych dokumentów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia przez ambasadę.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wizę?

Tak skompletowane dokumenty mogą Państwo samodzielnie zanieść do konsulatu Uzbekistanu w Warszawie.

Jeżeli chcą Państwo uniknąć kolejek lub po prostu nie mają czasu na samodzielne złożenie wniosku, polecamy skorzystać z wieloletniego doświadczenia naszego biura partnerskiego w Warszawie. Prosimy o kontakt.

Zamów wizę


__^

XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1