Kolej Transsyberyjska

wiza.info

wizy + zaproszeniaWiza do Rosji - dokumenty wizowe

Ambasada rosyjska wymaga okazania następujących dokumentów:

Paszport

Paszport musi zostać dostarczony do ambasady/konsulatu w oryginale. Polecamy sprawdzenie paszportu/ów - na każdą z wiz potrzebna jest jedna pusta strona (bez stempli i innych wpisów urzędowych) - w wypadku wizy do Rosji muszą to być dwie wolne strony obok siebie. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wpisanej w podaniu o wizę jako data wyjazdu z danego kraju.

Wniosek wizowy

Od 1 września 2012 wniosek o wizę rosyjską musi być wypełniony drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnej strony internetowej Wydziału Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej https://visa.kdmid.ru, a następnie wydrukowany i podpisany.

Uwaga - dane na wniosku wizowym muszą być koniecznie zgodne z voucherem/zaproszeniem. Należy zatem poczekać na wystawienie vouchera, a dopiero potem wypełnić wniosek. Jeżeli zamówią Państwo u nas voucher/zaproszenie, otrzymają Państwo wszelkie potrzebne dane i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu jednego z rodziców, wówczas nie należy wypełniać dla dziecka oddzielnego wniosku, wystarczy do wniosku rodzica dołączyć zdjęcie dziecka i wpisać dziecko w odpowiednią rubrykę we wniosku. Jeżeli dziecko posiada własny paszport, należy także dla niego przedstawić osobno wypełniony wniosek. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, wniosek podpisuje jedno z rodziców.

Zdjęcie paszportowe

Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być biometryczne. Jeżeli paszport został dawno wystawiony (więcej niż 4 lata temu), należy dołączyć nowe, inne zdjęcie niż w paszporcie.

Fotografia powinna spełniać następujące kryteria:

  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm, kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
  • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
  • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami
  • twarz nie może być przesłonięta włosami.

Voucher turystyczny, zaproszenie

Voucher turystyczny to dokument wystawiony przez uprawnione do tego rosyjskie biuro turystyczne lub hotel. Dokładnie jest to umowa o świadczenie usług turystycznych.

Vouchery turystyczne, które mogą Państwo zamówić u nas (vouchery - formularz zamówieniowy) są wystawiane przez nasze moskiewskie biuro partnerskie i zawierają zawsze potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego wymagane przez ambasadę.

Ambasada akceptuje kopię vouchera turystycznego. Zaproszenia biznesowe i prywatne muszą być przedstawione w oryginale. Uwaga - w ambasadzie rosyjskiej w innych krajach konieczne może być przedstawienie oryginału także w wypadku vouchera turystycznego (tak jest w wypadku Ukrainy i Białorusi)!

Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą

Wystarczające jest przedstawienie kopii zawartej umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej). Uwaga - kosnulaty w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu akceptują wyłącznie ubezpieczenia jednej z trzech firm ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Hestia lub Europa. Ambasada rosyjska w Warszawie akceptuje wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.

Na polisie muszą być widoczne następujące informacje:

  1. imię i nazwisko, data urodzenia osoby objętej ubezpieczeniem
  2. zakres ważności ubezpieczenia - musi być ważna na całym świecie lub w Rosji (także jej częsci azjatyckiej)
  3. daty ważności ubezpiecznia
  4. suma ubezpieczenia (nie może być mniejsza niż 30.000 EUR).

Mogą Państwo zamówić u nas ubezpieczenie Signal Iduna w cenie 1,70 EUR od każdego dnia pobytu. W wypadku pobytów powyżej 30 dni cena jednostkowa za jeden dzień pobytu jest niższa. Prosimy o przysłanie zapytania.

Ubezpieczenia półroczne i roczne obejmują wszystkie podróże zagraniczne w danym okresie ubezpieczeniowym. Polecamy ich wykupienie przede wszystkim osobom często wyjeżdżającym za granicę.

Wiza do kraju docelowego

Wymagana wyłącznie w wypadku ubiegania się o wizę tranzytową.

Negatywny test nosicielstwa wirusa HIV

Wymagany wyłącznie w wypadku tzw. wiz wjazdowych - w wypadku, gdy na zaproszeniu widnieje tylko data wjazdu, a data wyjazdu z Rosji (data ważności zaproszenia) nie jest określona.

Certyfikat jest wydawany przez lekarza i powinien zawierać: dane paszportowe lub dokumentu zastępczego (imię, nazwisko osoby zbadanej, datę urodzenia, numer paszportu lub dokumentu zastępczego, kraj stałego zamieszkania lub pobytu przez dłuższy czas), informacje dotyczące planowanego okresu pobytu w Federacji Rosyjskiej, wyniki badania krwi na HIV (data przeprowadzonego badania, podpis lekarza, który przeprowadzał badanie, opis diagnostyki za pomocą której zostało przeprowadzone badanie, pieczęć jednostki medycznej, w której zostało przeprowadzone badanie, podpis osoby zbadanej). Certyfikat wypełnia się w językach rosyjskim i angielskim i jest on ważny trzy miesiące od dnia, w którym zostało przeprowadzone badanie.

Karta pobytu

Cudzoziemcy (osoby wykazujące się paszportem innym niż polski) muszą w każdym przypadku dodatkowo przedstawić kopię karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce (zasada ta obowiązuje dla wszystkich krajów).

Informujemy jednocześnie, że wymagania dotyczące wymaganych dokumentów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia przez ambasadę.


__^

XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1